Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oxievång V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxievång V 924 21,6% 36,4% 24,4% 17,6% 10,7% 44,6% 55,4%   4,7%
Summa 924 21,6% 36,4% 24,4% 17,6% 10,7% 44,6% 55,4% 4,7%

http://www.val.se