Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Törnrosen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Törnrosen 1627 30,3% 35,6% 22,6% 11,5% 11,4% 48,2% 51,8%   6,8%
Summa 1627 30,3% 35,6% 22,6% 11,5% 11,4% 48,2% 51,8% 6,8%

http://www.val.se