Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Apelgården S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apelgården S 1130 17,2% 27,3% 25,4% 30,1% 5,1% 47,1% 52,9%   2,9%
Summa 1130 17,2% 27,3% 25,4% 30,1% 5,1% 47,1% 52,9% 2,9%

http://www.val.se