Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Apelgården N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apelgården N 1220 21,5% 30,5% 24,8% 23,2% 7,5% 46,5% 53,5%   3,8%
Summa 1220 21,5% 30,5% 24,8% 23,2% 7,5% 46,5% 53,5% 3,8%

http://www.val.se