Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Herrgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrgården 1451 29,9% 43,1% 19,9% 7,1% 16,3% 48,9% 51,1%   11,2%
Summa 1451 29,9% 43,1% 19,9% 7,1% 16,3% 48,9% 51,1% 11,2%

http://www.val.se