Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Videdal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Videdal S 791 11,3% 29,1% 24,0% 35,7% 6,3% 47,5% 52,5%   1,1%
Summa 791 11,3% 29,1% 24,0% 35,7% 6,3% 47,5% 52,5% 1,1%

http://www.val.se