Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Virentofta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Virentofta V 1212 13,4% 35,0% 21,9% 29,7% 7,5% 48,4% 51,6%   4,6%
Summa 1212 13,4% 35,0% 21,9% 29,7% 7,5% 48,4% 51,6% 4,6%

http://www.val.se