Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenkällan/Höja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkällan/Höja 1242 10,8% 23,5% 21,3% 44,4% 5,0% 43,4% 56,6%   1,0%
Summa 1242 10,8% 23,5% 21,3% 44,4% 5,0% 43,4% 56,6% 1,0%

http://www.val.se