Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ö Skrävlinge/Kvarnby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Skrävlinge/Kvarnby 1528 20,0% 44,4% 21,7% 13,8% 9,2% 47,8% 52,2%   1,2%
Summa 1528 20,0% 44,4% 21,7% 13,8% 9,2% 47,8% 52,2% 1,2%

http://www.val.se