Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Almgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almgården 1259 24,8% 28,8% 23,9% 22,5% 7,8% 47,3% 52,7%   1,4%
Summa 1259 24,8% 28,8% 23,9% 22,5% 7,8% 47,3% 52,7% 1,4%

http://www.val.se