Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kirsebergsstaden SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kirsebergsstaden SV 1041 31,2% 39,6% 22,1% 7,1% 8,3% 51,7% 48,3%   2,5%
Summa 1041 31,2% 39,6% 22,1% 7,1% 8,3% 51,7% 48,3% 2,5%

http://www.val.se