Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kirsebergsstaden NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kirsebergsstaden NV 1048 32,3% 33,2% 19,6% 14,9% 7,7% 51,6% 48,4%   3,6%
Summa 1048 32,3% 33,2% 19,6% 14,9% 7,7% 51,6% 48,4% 3,6%

http://www.val.se