Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Johanneslust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johanneslust 668 16,6% 43,7% 24,3% 15,4% 9,6% 50,4% 49,6%   0,6%
Summa 668 16,6% 43,7% 24,3% 15,4% 9,6% 50,4% 49,6% 0,6%

http://www.val.se