Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Håkanstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håkanstorp 1071 16,6% 30,4% 20,8% 32,1% 7,0% 47,8% 52,2%   1,5%
Summa 1071 16,6% 30,4% 20,8% 32,1% 7,0% 47,8% 52,2% 1,5%

http://www.val.se