Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Vårfru rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vårfru rote 1655 31,8% 27,0% 23,1% 18,1% 8,2% 48,1% 51,9%   16,3%
Summa 1655 31,8% 27,0% 23,1% 18,1% 8,2% 48,1% 51,9% 16,3%

http://www.val.se