Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mårtenslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mårtenslund 1448 45,8% 21,1% 12,2% 20,9% 9,8% 50,5% 49,5%   4,1%
Summa 1448 45,8% 21,1% 12,2% 20,9% 9,8% 50,5% 49,5% 4,1%

http://www.val.se