Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nöden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nöden 1222 38,4% 27,3% 18,6% 15,8% 8,3% 47,9% 52,1%   4,6%
Summa 1222 38,4% 27,3% 18,6% 15,8% 8,3% 47,9% 52,1% 4,6%

http://www.val.se