Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stampelyckan-Planetstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stampelyckan-Planetstaden 1559 61,6% 17,0% 11,7% 9,6% 10,0% 48,2% 51,8%   4,2%
Summa 1559 61,6% 17,0% 11,7% 9,6% 10,0% 48,2% 51,8% 4,2%

http://www.val.se