Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Galjevången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Galjevången 1036 33,7% 21,2% 18,1% 26,9% 8,9% 48,1% 51,9%   2,4%
Summa 1036 33,7% 21,2% 18,1% 26,9% 8,9% 48,1% 51,9% 2,4%

http://www.val.se