Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalby, Centrum-Nyvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Centrum-Nyvång 1435 15,4% 32,7% 21,7% 30,2% 6,6% 47,7% 52,3%   1,4%
Summa 1435 15,4% 32,7% 21,7% 30,2% 6,6% 47,7% 52,3% 1,4%

http://www.val.se