Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalby, Norrevång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Norrevång 1603 14,2% 31,4% 25,4% 28,9% 7,9% 50,3% 49,7%   3,4%
Summa 1603 14,2% 31,4% 25,4% 28,9% 7,9% 50,3% 49,7% 3,4%

http://www.val.se