Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalby, Stationen-Påskagänget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Stationen-Påskagänget 652 17,5% 40,3% 27,8% 14,4% 7,8% 53,1% 46,9%   1,2%
Summa 652 17,5% 40,3% 27,8% 14,4% 7,8% 53,1% 46,9% 1,2%

http://www.val.se