Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Veberöd, Björkhaga-Trulsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1418 12,5% 37,4% 25,7% 24,4% 6,3% 49,4% 50,6%   1,3%
Summa 1418 12,5% 37,4% 25,7% 24,4% 6,3% 49,4% 50,6% 1,3%

http://www.val.se