Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Veberöd, Gamla byn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Gamla byn 1419 15,3% 33,2% 25,5% 26,0% 7,9% 48,8% 51,2%   2,0%
Summa 1419 15,3% 33,2% 25,5% 26,0% 7,9% 48,8% 51,2% 2,0%

http://www.val.se