Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Torn, Orkesterparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Orkesterparken 766 29,6% 43,9% 16,8% 9,7% 10,3% 48,0% 52,0%   5,0%
Summa 766 29,6% 43,9% 16,8% 9,7% 10,3% 48,0% 52,0% 5,0%

http://www.val.se