Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Olympia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olympia 1758 26,2% 31,3% 23,4% 19,1% 7,7% 49,1% 50,9%   11,0%
Summa 1758 26,2% 31,3% 23,4% 19,1% 7,7% 49,1% 50,9% 11,0%

http://www.val.se