Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Furutorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furutorp 1735 28,7% 24,0% 21,0% 26,3% 7,9% 48,4% 51,6%   2,9%
Summa 1735 28,7% 24,0% 21,0% 26,3% 7,9% 48,4% 51,6% 2,9%

http://www.val.se