Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1538 26,5% 26,3% 21,1% 26,0% 5,5% 47,2% 52,8%   3,3%
Summa 1538 26,5% 26,3% 21,1% 26,0% 5,5% 47,2% 52,8% 3,3%

http://www.val.se