Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högaborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högaborg V 1361 36,4% 32,2% 20,1% 11,4% 8,7% 49,0% 51,0%   5,4%
Summa 1361 36,4% 32,2% 20,1% 11,4% 8,7% 49,0% 51,0% 5,4%

http://www.val.se