Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eneborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eneborg V 1491 38,8% 32,2% 16,4% 12,6% 7,8% 47,9% 52,1%   4,6%
Summa 1491 38,8% 32,2% 16,4% 12,6% 7,8% 47,9% 52,1% 4,6%

http://www.val.se