Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Wilson park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Wilson park 1577 17,6% 33,5% 25,6% 23,3% 7,4% 45,8% 54,2%   2,9%
Summa 1577 17,6% 33,5% 25,6% 23,3% 7,4% 45,8% 54,2% 2,9%

http://www.val.se