Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eneborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eneborg Ö 1347 39,6% 27,5% 14,5% 18,5% 6,5% 48,3% 51,7%   3,0%
Summa 1347 39,6% 27,5% 14,5% 18,5% 6,5% 48,3% 51,7% 3,0%

http://www.val.se