Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högaborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högaborg Ö 1355 34,5% 32,3% 17,1% 16,2% 6,7% 48,3% 51,7%   4,4%
Summa 1355 34,5% 32,3% 17,1% 16,2% 6,7% 48,3% 51,7% 4,4%

http://www.val.se