Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rosengården Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosengården Ö 1492 17,4% 28,1% 24,8% 29,7% 5,1% 47,3% 52,7%   3,2%
Summa 1492 17,4% 28,1% 24,8% 29,7% 5,1% 47,3% 52,7% 3,2%

http://www.val.se