Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Råå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råå S 1360 11,7% 24,6% 29,9% 33,9% 6,5% 46,9% 53,1%   2,6%
Summa 1360 11,7% 24,6% 29,9% 33,9% 6,5% 46,9% 53,1% 2,6%

http://www.val.se