Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Råå N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råå N 1158 11,1% 22,8% 25,6% 40,4% 5,6% 44,8% 55,2%   2,1%
Summa 1158 11,1% 22,8% 25,6% 40,4% 5,6% 44,8% 55,2% 2,1%

http://www.val.se