Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högasten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högasten 925 18,1% 28,0% 24,0% 29,9% 5,6% 45,1% 54,9%   3,0%
Summa 925 18,1% 28,0% 24,0% 29,9% 5,6% 45,1% 54,9% 3,0%

http://www.val.se