Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lussebäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lussebäcken 1168 22,7% 31,4% 23,1% 22,8% 6,2% 49,9% 50,1%   2,7%
Summa 1168 22,7% 31,4% 23,1% 22,8% 6,2% 49,9% 50,1% 2,7%

http://www.val.se