Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ramlösabrunn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ramlösabrunn 1596 18,2% 38,1% 26,2% 17,5% 9,2% 49,6% 50,4%   2,2%
Summa 1596 18,2% 38,1% 26,2% 17,5% 9,2% 49,6% 50,4% 2,2%

http://www.val.se