Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bårslöv Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bårslöv Ö 802 15,6% 34,0% 24,9% 25,4% 8,0% 49,9% 50,1%   2,2%
Summa 802 15,6% 34,0% 24,9% 25,4% 8,0% 49,9% 50,1% 2,2%

http://www.val.se