Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bårslöv V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bårslöv V 1075 16,0% 36,5% 32,7% 14,8% 7,6% 49,7% 50,3%   0,8%
Summa 1075 16,0% 36,5% 32,7% 14,8% 7,6% 49,7% 50,3% 0,8%

http://www.val.se