Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rydebäck N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck N 1162 10,2% 38,5% 22,2% 29,1% 4,2% 50,5% 49,5%   2,5%
Summa 1162 10,2% 38,5% 22,2% 29,1% 4,2% 50,5% 49,5% 2,5%

http://www.val.se