Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rydebäck S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck S 1421 9,0% 41,5% 27,9% 21,6% 4,9% 49,3% 50,7%   2,5%
Summa 1421 9,0% 41,5% 27,9% 21,6% 4,9% 49,3% 50,7% 2,5%

http://www.val.se