Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vallåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallåkra 980 14,1% 35,6% 27,9% 22,4% 6,0% 51,3% 48,7%   2,4%
Summa 980 14,1% 35,6% 27,9% 22,4% 6,0% 51,3% 48,7% 2,4%

http://www.val.se