Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fredriksdal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal V 1438 12,2% 20,4% 20,0% 47,4% 4,9% 45,6% 54,4%   1,2%
Summa 1438 12,2% 20,4% 20,0% 47,4% 4,9% 45,6% 54,4% 1,2%

http://www.val.se