Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fredriksdal Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal Ö 1700 23,9% 32,0% 21,5% 22,5% 9,6% 47,3% 52,7%   3,2%
Summa 1700 23,9% 32,0% 21,5% 22,5% 9,6% 47,3% 52,7% 3,2%

http://www.val.se