Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Drottninghög Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Drottninghög Ö 968 22,9% 37,6% 19,6% 19,8% 9,8% 45,8% 54,2%   4,0%
Summa 968 22,9% 37,6% 19,6% 19,8% 9,8% 45,8% 54,2% 4,0%

http://www.val.se