Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalhem-Källstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem-Källstorp 1177 23,8% 32,2% 22,0% 22,0% 7,6% 49,4% 50,6%   1,6%
Summa 1177 23,8% 32,2% 22,0% 22,0% 7,6% 49,4% 50,6% 1,6%

http://www.val.se