Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalhem S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem S 1238 29,5% 37,4% 21,7% 11,4% 8,1% 48,7% 51,3%   3,5%
Summa 1238 29,5% 37,4% 21,7% 11,4% 8,1% 48,7% 51,3% 3,5%

http://www.val.se