Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 1 1472 28,0% 26,7% 16,1% 29,2% 7,7% 46,8% 53,2%   1,4%
Summa 1472 28,0% 26,7% 16,1% 29,2% 7,7% 46,8% 53,2% 1,4%

http://www.val.se